خانه
صفحه اصلی
بنام خدا

دانلود مقررات ملی ساختمان نشریه ها و آیین نامه ها

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با من


مقررات ملی ساختمان نشریه ها

دانلود پیشنویس مبحث ششم ویرایش 96

دانلود پیشنویس مبحث نهم ویرایش 97

ویرایش چهارم استاندارد 2800

2.7Mb
غلط نامه استاندارد 2800

مبحث اول تعاریف

1392

مبحث 2: نظامات اداری

ویرایش 1384 (ویرایش دوم)، چاپ 1392(چاپ سیزدهم)

مبحث 3: حفاظت ساختمانها در برابر حریق

1392

مبحث 4: الزامات عمومی ساختمان

1392

مبحث 5: مصالح و فرآورده های ساختمانی

1392

مبحث 6: بارهای وارد بر ساختمان
1392


غلط نامه مبحث 6

مبحث 7: پی و پی سازی

1392

مبحث 8: طرح واجرای ساختماهای با مصالح بنایی

1392

مبحث 9: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
1392چاپ سوم


غلط نامه اول مبحث 9

غلط نامه دوم مبحث 9

مبحث 10: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
1392


غلط نامه مبحث 10

مبحث 11: اجزای صنعتی ساختمانها

1392

مبحث 12: ایمنی و حفاظت کار حین اجر

1392

مبحث 13: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانه

ویرایش 1382، چاپ 1392 (چاپ سیزدهم)

مبحث 14: تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع

ویرایش 1391 (ویرایش دوم)، چاپ 1391 (چاپ اول)

مبحث 15: آسانسورها و پله های برقی

1392

مبحث 16: تاسیسات بهداشتی

ویرایش 1391 (ویرایش سوم)، چاپ 1391 (چاپ اول)

مبحث 17: لوله کشی گاز طبیعی ساختمانه

1389

مبحث 18: عایق بندی و تنظیم صدا

1390

مبحث 19: صرفه جویی در مصرف انرژی - بخش ساختمانهای فولادی

ویرایش 1389، چاپ 1389 (چاپ اول)

مبحث 20: علایم و تابلوها

1388

مبحث 21: پدافند غیرعامل

ویرایش 1391، چاپ 1392 (چاپ پنجم)

مبحث 22: مراقبت و نگهداری از ساختمانها

1392

قانون نظام مهندسی

ویرایش 1390، چاپ اول

ویرایش سوم استاندارد 2800

1.7Mb

دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه (سازمان نظام مهندسی استاند تهران)
اسفند 1396

دستورالعمل طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی و حداقل ضوابط مربوطه

دستورالعمل شماره 93-101-1

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)

نشریه 55، 1383

آیین نامه بتن ایران "آبا"

نشریه 120، 1383

راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"

نشریه 126، 1381

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی،

نشریه 264، 1385

ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

نشریه 325، 1385

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

نشریه 327، 1385

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

نشریه 345، 1385

دستور العمل بهسازی ساختمانهای موجود

نشریه 360، 1392

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)

نشریه 361، 1388

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود - ساختمان های فولادی

نشریه 1-363، 1387

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود - ساختمان های بتنی

نشریه 2-363، 1387

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود - ساختمان ها بنایی

نشریه 3-363، 1387

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود

نشریه 364، 1387

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود

نشریه 376، 1386

آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

نشریه 388، 1386

آیین نامه سازه های فضاکار

نشریه 400، 1389

دستور العمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب

نشریه 467، 1387

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها

نشریه 523، 1389

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

نشریه 524، 1389

دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)

نشریه 543، 1390

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سردنورد

نشریه 612، 1391

دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها

نشریه 714، 1395

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي آجري متداول موجود

نشریه 740، 1396

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتني متداول موجود

نشریه 741، 1396

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود

نشریه 742، 1396

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي اجزاي غير سازه اي ساختمان ها

نشریه 743، 1396

جدول اشتایل

4.6Mb