خانه
صفحه اصلی
بنام خدا

جزوات مقاومت و تحلیل کنکور ارشد عمران

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با من

دوره آمادگی کنکور ارشد
(  تبریز - شروع مهر 96)

دانلود جزوه تحلیل (246 صفحه- ویرایش بهار 96)


دانلود جزوه مقاومت (229 صفحه- ویرایش بهار 96)


دانلود جزوه بتن (172 صفحه- ویرایش 93)


دانلود جزوه فولاد (178 صفحه- ویرایش 93)

شرکت کنندگان قبل از حضور در کلاس جزوه را پرینت گرفته و با خود به همراه داشته باشند.

ساعت درس ساعت شروع
یکشنبه 18-21
پنج شنبه  9-14
تحلیل سازه 60 مهر 96
سه شنبه 18-21
جمعه 9-14
مقاومت مصالح 60 مهر96
- فولاد 45 دی 96
- بتن 45 دی 96

شماره تماس موسسه عمران دیتا: 041-33375636

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت موسسه عمران دیتا مراجعه نمایید: www.omrandata.com


دانلود جزوات شخصی:


دانلود جزوه ETABS-SAFE دانلود جزوات آزمون محاسبات دانلود جزوات کنکور ارشد