خانه
صفحه اصلی
بنام خدا

دانلود جزوه محاسبات عمران نظام مهندسی

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با من

دوره آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی
( تبریز - شروع: مرداد 97)

دانلود جزوه فولاد آزمون محاسبات (203 صفحه- ویرایش پاییز 96)


دانلود جزوه بتن آزمون محاسبات (228 صفحه- ویرایش پاییز 96)


دانلود جزوه بارگذاری آزمون محاسبات (88 صفحه- ویرایش پاییز 96)


دانلود جزوه فولاد آزمون محاسبات (203 صفحه- ویرایش پاییز 96)


دانلود جزوه 2800 آزمون محاسبات (87 صفحه- ویرایش پاییز 96)
نام دوره شروع دوره تعداد ساعت
طراحی بتن 11 مرداد 97 45
طراحی فولاد 12 مرداد 97 50
مبحث 6 و استاندارد 2800 10 مرداد 97 40

شماره تماس موسسه عمران دیتا: 041-33375636

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت موسسه عمران دیتا مراجعه نمایید: www.omrandata.com
دانلود جزوات شخصی:


دانلود جزوه ETABS-SAFE دانلود جزوات آزمون محاسبات دانلود جزوات کنکور ارشد