دانلود جزوه کنکور ارشد تحلیل سازه و مقاومت مصالح - دکتر حسین زاده

دانلود جزوات کنکور ارشد عمران

دوره آمادگی کنکور ارشد (  تبریز – شروع مهر 97)

جهت اطلاع از جزئیات دوره به وبسایت موسسه عمران دیتا مراجعه نمایید:
www.omrandata.com
شماره تماس موسسه عمران دیتا: 041-33375636

شرکت کنندگان قبل از حضور در کلاس جزوه را پرینت گرفته و با خود به همراه داشته باشند.