وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

آخرین مطالب سایت:

پرسش و پاسخ:

با سلام ، در مورد نظر شما درباره اینکه چه سهمی از بارزنده بام در محاسبه جرم بام موثر خواهد بود که فرمودید فقط از بار برف استفاده شود و بار زنده بام تاثیری نخواهد داشت ( اگر درست متوجه شده باشم) می خواستم بپرسم نظرشما در باره ساختمانی که بام آن مطابق ردیف 1-3 جدول بار زنده مبحث ششم بام دارای باغچه و گلخانه است چه خواهد بود؟ آیا از 500 کیلوگرم بر متر مربع بار زنده بام در نیروی اینرسی بام صرفنظر کنیم؟ بارهای متحرک تنها مصداق بار زنده نیستند بعضی وقتها محاسب قادر به برآورد بار بصورت دقیق نیست در این حالت آئین نامه مقادیری را بعنوان بار زنده متناسب با کاربری پیشنهاد میکند مثل بام با کاربری گلخانه. اگر جزئیات گلخانه مشخص باشد که بار مرده محسوب می شود و اگر بار زنده باشد تاثیر ندادن آن در هنگام محاسبه وزن موثر لرزه صحیح به نظر نمی رسد.
با سلام، ببنید آیین نامه که نمی توانید تمام ریز و بم حالات مختلف را مشخص کند.
در خیلی از موارد خودمان باید تصمیم بگیریم. آیین نامه “حداقل” ها را مشخص می کند. یعنی در شرایط عادی که بار زنده “ثابت” و “متصل” به سازه نداریم نيا زی به منظور کردن ان در جرم لرزه ای نیست که البته “اکثر مواقع اینگونه است”.
منطق حکم می کند که در مورد باغچه، با توجه به اینکه بار خاک “متصل” به سازه محسوب می شود (مانند تاسیسات ثابت) نه تنها 20 درصد آن بلکه در جهت اطمینان 100 درصد آن به عنوان جرم لرزه ای منظور شود. در این صورت بار انرا از نوع زنده Lroof تعریف می کنیم ولی به جای رعایت “حداقل های ایین نامه” می توان در Mass source صد درصد بار Lroof را منظور کرد.


استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین زاده
ضمن عرض سلام وتشکر فراوان بابت آموزشهای ارزشمندتان، درصورت امکان پاسخ سوال زیررا بفرمایید.
مطابق فیلم ورکشاپ ارزشمند شرح آیین نامه 2800همچنین جزوه ارایه شده توسط حضرتعالی ،جهت محاسبه وزن لرزه ای، بار برف به میزان بیست درصد وبار زنده بام به میزان صفر درصد وارد میشود آیا این درست است؟به نظر حضرتعالی مشارکت بار برف در محاسبه جرم موثر لرزه ای منطقی می باشد؟

با سلام،
بله. در پشت بام در محاسبه وزن لرزه ای تنها بار برف منظور خواهد شد. و اگر بار برف ناچیز باشد، عملا در تعریف Mass source طبق جدول 3-1 استاندارد 2800 مشارکت بار زنده بام صفر خواهد بود
دلیل: در پشت چه داریم؟
بار های زنده ماندگار (وزن تاسیسات ثابت) + بارهای زنده گذرا
مسلما قسمت اول باید در محاسبه mass source منظور شود ولی قسمت دوم هنگام زلزله متحرک بوده و هیچ گونه اینرسی را به سازه تحمیل نمی کنند.
پس باید بار زنده بام را منظور کنیم یا نه؟
طبق متن استاندارد 2800 داریم:

اگر در بام تاسیسات ثابت دارید، علاوه بر بار زنده 150 مربوط به بام بهتر است یک بار جداگانه از نوع dead (و یا از نوع live با اسمی متفاوت از بقیه زنده ها) تعریف کنید و در mass source به صورت 100 درصدی وارد کنید. بنابراین در سازه های بلند و یا هر سازه ای که احتمال می رود تاسیساتی “””ثابت””” در بام ان نصب شودT، وزن ان تاسیسات ثابت باید به صورت جداگانه (جدای از 150 زنده بام) اعمال و منظور شود.

برخی طراحان معتقدند، دقیقا مشخص نیست که آیا در بام تاسیسات ثابت داریم یا نه و در جهت اطمینان فرض می کنیم که 20 درصد بار زنده بام (20 درصد همان 150 زنده بام) ممکن است به صورت تاسیسات ثابت در بام نصب شوند و بنابراین مشابه روال قدیم، 20 درصد بار زنده بام را به عنوان مشارکت ان در جرم لرزه ای در نظر می گیریم (با وجود اینکه در ایین نامه صراحتا گفته شده لازم نیست). تغییرات جزئی در ایین نامه (به خصوص وقتی در جهت اطمینان باشد) بنا به صلاحدید و تشخیص طراح می تواند انجام شود.