دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران

دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران برای اولین بار به صورت آنلاین و امکان مشاهده بازپخش 

تمامی جلسات آنلاین، در نرم‌افزار اختصاصی سرا برگزار می‌شود.

 

دانشجویان می توانند یکی از دو دوره یاقوت و یا دوره الماس را انتخاب نمایند.

 

مشخصات دوره یاقوت

  • در این دوره تدریس تمامی دروس به عهده اینجانب خواهد بود.

  • دروس فولاد، بتن، بارگذاری، زلزله و نکات تحلیل سازه

  • 230 ساعت

  • اطلاعات بیشتر و صفحه ثبت نام:صفحه ثبت نام دوره یاقوت

 

مشخصات دوره الماس

  • در این دوره تدریس دروس فولاد و بتن به عهده اینجانب خواهد بود و بقیه دروس را همکاران با تجربه من در موسسه سرا تدریس خواهند کرد.

  • دروس فولاد، بتن، بارگذاری، زلزله، پی، بنایی و نکات تحلیل سازه

  • 250ساعت

  • اطلاعات بیشتر و صفحه ثبت نام:صفحه ثبت نام دوره الماس