رزومه شخصی

مسعود حسین زاده اصل
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز - دانشکده عمران
وبسایت رسمی: http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?hoseinzadeh.m
متولد تهران 1359
پست الکترونیکی:
hoseinzadeh.m@gmail.com
hoseinzadeh.m@tabrizu.ac.ir
      
سوابق تحصیلی      
مقطع تحصیلی محل تحصیل رشته- گرایش سال فارغ التحصیلی
دیپلم استعدادهای درخشان (تبریز) ریاضی فیزیک 78
کارشناسی دانشگاه تبریز عمران- عمران 82
کارشناسی ارشد دانشگاه شریف سازه 84
دکترا دانشگاه شریف سازه 90
      
عناوین کسب شده
رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 82
رتبه یک مسابقات تئوریک سومین جشنواره کشوری عمران
رتبه 11 هشتمین المپیاد دانشجویی کشور
رتبه اول در مقطع کارشناسی
دریافت امتیاز عالی از پایان نامه دکتری
      
سوابق تدریس
عنوان درس نام موسسه تاریخ پایان تاریخ شروع
طراحي سازه هاي فولادي 2 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران 1390 1390
مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران 1384 1384
طراحي سازه هاي فولادي 1 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل 1388 1386
طراحي سازه هاي فولادي 2 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل 1388 1386
استاتيک و مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده مهندسي شيمي 1389 1385
تحليل سازه ها 1 دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل 1388 1388
پروژه سازه هاي فولادي دانشگاه صنعتي شريف- دانشکده عمران -پرديس بين الملل 1388 1386
طراحي سازه هاي بتني 1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1386 1386
تحليل سازه ها 1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1386 1386
تحليل سازه ها 2 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1386 1386
تحليل سازه ها و مقاومت مصالح موسسه آموزش عالي آزاد ماهان 1391 1388
طراحي سازه هاي بتني و فولادي موسسه آموزش عالي آزاد ماهان 1391 1389
بارگذاري دانشگاه تبريز - دانشکده عمران 1392 1391
کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران دانشگاه تبريز - دانشکده عمران 1392 1391
طراحي سازه هاي فلزي دانشگاه تبريز - دانشکده معماری 1392 1391
تحلیل سازه 2 دانشگاه تبريز - دانشکده عمران 1392 1391
استاتیک دانشگاه تبريز - دانشکده عمران 1392 1391
طراحي سازه هاي بتنی دانشگاه تبريز - دانشکده عمران تا حال 1392
سازه هاي بنایی دانشگاه تبريز - دانشکده عمران تا حال 1392
سازه های بتنی پیش تنیده دانشگاه تبريز - دانشکده عمران تا حال 1392

سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزار شده:
 
1- اولین سمینار تفسیر آیین نامه 2800 با محوریت سازه و پی، 19 اردیبهشت 1393، تبریز.
 
2- دوره دو روزه تشریح ویرایش چهارم استاندارد 2800 و اعمال ضوابط آن در نرم افزار ETABS2013، 27 و 28 فروردین 94، نظام مهندسی تبریز.
 
3- همایش تفسیر ویرایش چهارم استاندارد 2800 همراه با نکات آن در نرم افزار ETABS، 21و 22 خرداد 94، نظام مهندسی میاندوآب.
 
4- سمینار دو روزه تشریح ویرایش چهارم استاندارد 2800 و اعمال ضوابط استاندارد در نرم افزار ETABS 2013، 22 و23 خرداد 94، اورمیه.
 
5- کارگاه آموزشی بررسی تغییرات مبحث ششم و نکات نرم افزاری مربوطه (ETABS 2013)، 17 خرداد 94، نظام مهندسی ساختمان استان البرز.
 
7- دوره بررسي تغييرات آئين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 2800)، مرداد 1394، سازمان نظام مهندسی استان همدان.
 
8- سمینار تشریح ضوابط جدید ویرایش چهارم استاندارد 2800، 7 آبان 1394، کانون مهندسین ساری.
 
9- کارگاه آموزشی سه روزه نکات آیین نامه ای و نرم افزاری طراحی سازه های فولادی بر مبنای آیین نامه های جدید، 17-18-19 آبان ماه 94، سازمان نوسازی مدارس کشور، تهران.
 
10- کارگاه آموزشی یک روزه تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، 4 دی 94، نظام مهندسی شوشتر.
 
11- سمینار دو روزه تشریح تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، 19 و 20 دی ماه 94، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان.
 
12- کارگاه آموزشی یک روزه تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، 2 بهمن 94، کانون مهندسین نور.
 
13- کارگاه آموزشی یک روزه تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، در شهرستان های استان آذربایجان شرقی (مراغه، مرند، میانه، بناب، جلفا، آذرشهر، سراب، شبستر، عجبشر، ملکان، اسکو)
 
14- سمینار تفسیر مبحث دهم مقررات ملی به همراه ارائه نکات نرم افزاری ETABS2015، 11 اردیبهشت 1395، سازمان نظام مهندسی استان قم.
 
15- کارگاه آموزشی یک روزه تشریح ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، 17 اردیبهشت 1395، نظام مهندسی بوکان
 
16- کارگاه آموزشی سه روزه دوره آموزشی سه روزه ویرایش 4 استاندارد 2800 و مباحث 6، 9 و 10 مقررات ملی ساختمان، نظام مهندسی استان خوزستان، 7، 8 و 9 مهرماه 1395
 
18- کارگاه آموزشی سه روزه سه روزه ویرایش 4 استاندارد 2800 و مباحث 6، 9 و 10 مقررات ملی ساختمان، خانه عمران مشهد، 28، 29 و 30 تیر 1396
 
19- کارگاه آموزشی دو روزه ویرایش 4 استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی استان زنجان، 7 و 8 آبان 1396
 
20- سمینار آموزشی استاندارد 2800، سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی، 19 اردیبهشت 1397
 
سمینار آموزشی استاندارد 2800، سازمان نظام مهندسی استان اردبیل، 23 خرداد 1397
 
22- دوره دو روزه تحلیل و طراحی استاتیکی و دینامیکی سازه ها توسط نرم افزار ETABS2016 با تاکید بر طراحی سازه های فولادی، سازمان نظام مهندسی استان کرمان، 31 خرداد و 1 تیر
 
 

مقالات
Seifiasl, A., and Hoseinzadeh Asl, M. " Experimental and numerical study on the seismic behavior of steel plate shear wall with reduced web section beams", Journal of Building Engineering (2022), pp 103797
Khalilzadehtabrizi, S., SeifiAsl, A., Hoseinzadeh Asl, M.," Measurement of deformation patterns in steel plate shear walls subjected to cyclic loading based on multi-target digital image correlation (MT-DIC)", Structures (2021), pp 2611-2627
Hoseinzadeh Asl, M., Jahanian, M. " Behaviour of Steel Deep Beams in Moment Frames with Web Opening Subjected to Lateral Loading", Internationa Journal of Steel Structures (2020), pp 1482–1497
Hoseinzadeh Asl, M., Saeidzadeh, M., and Momenzadeh, S. "Evaluation of Friction Strength Loss in Endplate Moment Connections with Skewed Beam", Internationa Journal of Steel Structures (2019), pp 1-18
Hoseinzadeh Asl, M., Farivar, B., and Momenzadeh, S., “Investigation of the rigidity of welded shear tab connections”, Engineering Structures (2019), Vol. 179, pp 353-366
Hoseinzadeh Asl, M., and Safarkhani, M. “Seismic behavior of steel plate shear wall with reduced boundary beam section”, Thin-Walled Structures (2017), Vol. 116, pp 169-179
 
Momenzadeh, S., Kazemi, M.T., and Hoseinzadeh Asl, M., “Seismic Performance of Reduced Web Section Moment Connections”, 2017, International Journal of Steel Structures Vol. 17(2), pp 1-13
 
Momenzadeh, S. B., Kazemi, M. T., and Hoseinzadeh Asl “Study of Reduced Beam Section Connections with Web Opening”, 15 WCEE, LISBO, 2015
 
Kazemi, M.T., and Hoseinzadeh Asl, M. “Damage-Plasticity Model for Mixed Hinges in Steel Frames”, Journal of constructional steel research (2011), Vol. 67, pp 1272-1281
 
Kazemi, M.T., and Hoseinzadeh Asl, M. “Modelling of Inelastic Mixed Hinge and its Application in Analysis of the Frames with Reduced Beam Section”, International Journal of Steel Structures (2011), Vol. 11(1), pp 51-63
 
Kazemi, M.T., Hoseinzadeh, M., Bakhshi, A., and Rahimzadeh Rofooei, F. "Shaking Table Study of a Full- Scale Single storey Confined Brick Masonry", Sientia Iranica, 2010, Vol 17(3), pp 184-193
 
Hoseinzadeh, M. and Kazemi, M.T., "Shaking Table and Analytical Study of a Brick Masonry Building with Confined Walls", 10th East Asia Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 3-5 August 2006, Bangkok
 
Honarbakhsh, T., Kazemi, M.T., Hoseinzadeh, M., ”Seismic Rehabilitation of Masonry School Buildings Using a Single Layer of Reinforced Shotcrete", First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006
 
Kazemi, M.T., and Hoseinzadeh Asl, M. “Analytical Study of the Frames with Reduced Beam Section using Inelastic Mixed Hinge Element”, Proceedings, 14th European Conference on Earthquake Engineering, Ohrid: Macedonia,2010, paper No. 1369
 
Kazemi, M.T., Erfani, S., and Hoseinzadeh Asl, M. “VM, shear-flexural, link element for seismic analysis of steel frames” Proc. U.S.-Iran Seismic Workshop on Improving Earthquake Mitigation through Innovations and Applications in Seismic Science, Engineering, Communication, and response, PEER Report, 2009/02, pp. 229-238
 
محمدتقی کاظمی، مسعود حسین‌زاده اصل، بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمانهای آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 توسط میز لرزان، انجمن مهندسین عمران اساس، فصلنامه اساس، سال هشتم، شماره 17
 
محمدتقی کاظمی، مسعود حسین‌زاده اصل، علی بخشی، فیاض رحیم زاده،ثریا اقبالی، بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری محصور با کلاف، مجله علمی پژوهشی شریف، آبان 1387، شماره 44، ص. 21-27
 
مسعود حسین‌زاده اصل، محمدتقی کاظمی، بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به کمک میز لرزان و مدلسازی عددی آن، هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، تهران، 18-20 اردیبهشت 1385
 
کاظمی، م.ت.، حسین زاده اصل، م.، عرفانی، س. تحلیل غیرارتجاعی قابهای با جان سوراخ شده به كمك اجزاء مرکب برشی- خمشی VM ، چهارمین کنگره ملی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387