دانلود جزوه ایتبس ویرایش 1397- دکتر حسین زاده اصل

دانلود جزوه ایتبس و فایلهای کمکی

توجه: در مجموعه فایلهای زیر، بار تیغه بندی از نوع مرده فرض شده است (بر اساس پیشنویس مبحث ششم). بنابراین بار  Partition به صورت مجزا برای تیغه تعریف نشده است.

دوره صفر تا صد طراحی سازه و پی توسط ETABS-2016 و SAFE 16
( 80 ساعت – تبریز – ویژه تابستان 97)

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت موسسه عمران دیتا مراجعه نمایید:

www.omrandata.com

شماره تماس موسسه عمران دیتا: 041-33375636

در دوره آموزشی تنها فصول 4 الی 11 جزوه فوق تدریس خواهد شد.

مباحث دوره آموزشی (80 ساعت) :

1- تعاریف شامل تعریف مصالح، مقاطع فولادی، بتنی، و تیرهای کامپوزیت، تعریف المانهای سطحی انواع سقف ها

2- نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار

3- بارگذاری
بررسی بارهای زنده مرده در مبحث 6 (ویرایش 92)
تشریح کامل پارامترهای نیروی زلزله در استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و انواع روشهای اعمال آن در نرم افزار

نکات کاربردی محاسبه ضریب نامعینی در نرم افزار
نکات کاربردی مربوط به بارگذاری آسانسور، راه پله، بالکن ها و …

4- ترکیب بارها و آیین نامه ها
بررسی ترکیب بارهای  ACI-2011 و نحوه اعمال آنها در نرم افزار
تشریح ترکیب بارهای  AISC-2010 و مبحث 10 ایران
ضوابط لرزه ای در سازه های فولادی و نحوه اعمال پارامترهای لرزه ای در طراحی به روش LRFD

5- ضرایب اصلاحی اعضا
اصلاح سختی خمشی اعضا
نواحی صلب انتهایی
اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی و بررسی مفصلی بودن تیرهای فرعی در سازه های بتنی

6- ضوابط تعیین فاصله مهارهای جانبی در سازه های فولادی

7- تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز

8- بررسی کامل نتایج طراحی سازه بتنی و فولادی و نحوه بهینه سازی مقاطع

9- مدلسازی و طراحی مقدماتی پی ها  در نرم افزار SAFE16

10- طراحی پی

11- تحلیل دینامیکی