دانلود جزوه ایتبس – دوره طراحی سازه های فولادی و بتنی

جهت اطلاع از دوره آموزشی ETABS به انتهای همین صفحه مراجعه کنید.

1 مقدمه
2 فایلهای کمکی ETABS و EXCEL
3 چک لیست
3-1 قابهای خمشی بتنی
4 مدلسازی و بارگذاری در ETABS 2016
4-2 استفاده از Section Designer برای ساخت مقاطع فولادی
4-3 تعریف انواع سقف ها
4-4 سیستم های باربر جانبی
4-5 بار زنده و برف
4-6 بار تیغه بندی
4-7 کاهش بارهای زنده
4-8 تعریف بارها
4-9 Notional Load
4-10 تعریف زلزله استاتیکی
4-11 وزن لرزه ای(Mass Source)
4-12 تنظیم جرم بام بر اساس وزن لرزه ای خرپشته
4-13 دیافراگم
4-14 چشمه اتصال (Panel Zone)
4-15 ضرایب ترک خوردگی اعضای بتنی
4-16 اندیس پایداری (Q)
4-17 سختی پیچش در تیرها
4-18 تنظیم پارامترهای تحلیل سازه
4-19 اثر P-D
4-20 صرف نظر کردن از P-delta در سازه بتنی
4-21 نامنظمی
4-22 نحوه کنترل تعیین نامنظمی پیچشی در نرم افزار
4-23 پیچش تصادفی و تعیین ضریب Aj
4-24 منظور کردن زلزله 30 درصد متعامد
4-25 زلزله قائم
5 ترکیب بارها
5-1 ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی
5-2 ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی

6 طراحی سازه های بتنی
6-2 نمایش آرماتورهای طولی تیرها
6-3 نمایش آرماتورهای برشی
6-1 فواصل تنگ - ستونهای با شکل پذیری متوسط
6-2 ضوابط تنگ ها در ستونهای با شکل پذیری ویژه
6-3 نمایش نسبت تنش در ستونها
6-4 تیر ضعیف ستون قوی
6-5 کنترل برش در ناحیه اتصال
6-6 نمایش آرماتورهای پیچشی
6-7 محاسبه ضریب سختی پیچشی (J)
6-8 اتصال مفصلی در بتن
6-9 ترکیب بارهای ویژه لرزه ای

7 طراحی سازه های فولادی
7-1 انجام تنظیمات در قسمت Preferences
7-2 زلزله تشدید یافته (Ω0)
7-3 منوی Overwrite در اعضای فولادی

8 دریفت
8-1 کنترل جابجایی نسبی طبقات در سازه های بتنی
8-2 کنترل جابجایی نسبی طبقات در سازه های فولادی
8-3 درز انقطاع

9 تعیین درجه نامعینی سازه
9-1 مقدمه
9-2 فلوچارت تعیین ضریب نامعینی
9-3 اعمال ضریب نامعینی در نرم افزار

10 طراحی فونداسیون
10-1 انتقال عکس العملهای تکیه گاهی از ETABS
10-2 انتقال بارهای دینامیکی در پی
10-3 نوارهای طراحی
10-4 تنظیم پارامترهای تحلیل و طراحی
10-5 ترکیب بارها
10-6 ترکیب بارهای حد نهایی کنترل مقطع پی
10-7 تعریف ترکیب بارهای کنترل تنش خاک
10-8 آرماتور حداقل در پی ها
10-9 جزئیات خم میلگردهای ستون داخل پی
10-10 تبدیل ترکیب بارهای خطی به ترکیب بارهای غیرخطی

11 تحلیل دینامیکی
11-1 ضوابط آیین نامه
11-2 تعریف طیف طرح
11-3 تعریف function
11-4 تعیین تعداد مدهای نوسانی
11-5 همپایه کردن
11-6 انتخاب روش
11-7 روش اول (SPX و SPY و ترکیب 100-30 آنها در load combination)
11-8 روش دوم (ترکیب 30-100 به صورت absolute در قسمت load case)
11-9 تعیین راستای اصلی سازه
11-10 روش سوم (زلزله زاویه دار)
11-11 روش چهارم (SPXY و ترکیب 100-100)
11-12 کنترل دریفت تحت زلزله دینامیکی طیفی
11-13 کنترل دریفت با زلزله استاتیکی معادل (User loads)
11-14 کنترل نامنظمی پیچشی تحت زلزله دینامیکی طیفی

12 طراحی سقف کامپوزیت
12-1 سقف مختلط
12-2 سقف عرشه فولادی
12-3 تنظیم پارامترهای طراحی به روش LRFD
12-4 طراحی تیرها و بررسی نتایج

13 دیوار برشی
13-1 ابعاد
13-2 محل قطع عملی میلگرد قائم دیوار
13-3 نیاز یا عدم نیاز به سنجاق در جان دیوار
13-4 المان های مرزی
13-1 مدلسازی دیوار
13-2 تعریف ترکیب بارها
13-3 ضرایب ترک خوردگی دیوارها
13-4 کنترل ترک خوردگی دیوار
13-5 تنظیم پارامترهای طراحی
13-6 انتخاب روش طراحی
13-7 ضوابط سیستم دوگانه (قانون 25% و 50%)
13-8 توزیع دیوار برشی در ارتفاع
13-9 اندرکنش دیوار و قاب
13-10 تیر همبند (Coupling beam)

14 سقف مجوف
14-1 مقدمه
14-2 استفاده از دال بتنی سقف به عنوان قاب خمشی؟
14-3 فایلهای مورد نیاز در ETABS
14-4 کنترل ستونها
14-5 کنترل کفایت دیوارهای برشی
14-6 طراحی دیافراگم
14-7 دوره تناوب تحلیلی سازه
14-8 محاسبه کنترل جابجایی نسبی طبقات (drift)
14-9 تعیین محدوده گوی ها در سقف
15 کنترل خیز دال
15-1 انتقال نیروها از ETABS به SAFE
15-2 تعریف و اعمال بارها

16 اتصالات سازه های فولادی
16-1 طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری
16-2 طراحی وصله تیرها با ورق بال و جان
16-1 طراحی وصله تیرها با ورق انتهایی
16-2 طراحی اتصال گیردار فلنجی 8 پیچی با استفاده از ورق لچکی

17 طراحی دستی تیرچه بلوک
17-1 ضوابط نشریه 543
17-2 مثال
17-3 کنترل خیز تیرچه

18 قاب خمشی بتنی با شکل پذیری ویژه
18-1 مقدمه
18-2 تیرهای ویژه
18-3 ستونهای ویژه
18-4 ضوابط تنگ ستونها در ناحیه بحرانی (ناحیه l0):
18-1 ضوابط تنگ ستونها در خارج از ناحیه بحرانی (خارج از ناحیه l0):
18-2 مهار میلگرد تیر داخل ستون
18-3 کنترل برش در گره اتصال
18-4 نکات اجرایی قابهای ویژه بتنی

19 مسائل متفرقه
19-1 قانون 100-30 در ستونهای بتنی (نحوه کنترل 20 درصد ظرفیت)
19-2 محاسبه اندیس پایداری

کلاس ایتبس، دوره ایتبس

دوره صفر تا صد طراحی سازه و پی توسط ETABS-2016 و SAFE 16

( 85 ساعت – تهران- ویژه پاییز 98)

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت موسسه سرا مراجعه نمایید:

www.omransara.ir 

شماره تماس موسسه سرا: ۰۲۱-۲۲۶۳۸۷۱۳ , ۰۲۱-۲۲۶۳۸۷۱۴

در دوره آموزشی تنها فصول 4 الی 12 جزوه فوق تدریس خواهد شد.

مباحث دوره آموزشی (85 ساعت) :

1- تعاریف شامل تعریف مصالح، مقاطع فولادی، بتنی، و تیرهای کامپوزیت، تعریف المانهای سطحی انواع سقف ها

2- نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار

3- بارگذاری
بررسی بارهای زنده مرده در مبحث 6 (ویرایش 92)
تشریح کامل پارامترهای نیروی زلزله در استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و انواع روشهای اعمال آن در نرم افزار

نکات کاربردی محاسبه ضریب نامعینی در نرم افزار
نکات کاربردی مربوط به بارگذاری آسانسور، راه پله، بالکن ها و …

4- ترکیب بارها و آیین نامه ها
بررسی ترکیب بارهای  ACI-2011 و نحوه اعمال آنها در نرم افزار
تشریح ترکیب بارهای  AISC-2010 و مبحث 10 ایران
ضوابط لرزه ای در سازه های فولادی و نحوه اعمال پارامترهای لرزه ای در طراحی به روش LRFD

5- ضرایب اصلاحی اعضا
اصلاح سختی خمشی اعضا
نواحی صلب انتهایی
اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی و بررسی مفصلی بودن تیرهای فرعی در سازه های بتنی

6- ضوابط تعیین فاصله مهارهای جانبی در سازه های فولادی

7- تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز

8- بررسی کامل نتایج طراحی سازه بتنی و فولادی و نحوه بهینه سازی مقاطع

9- مدلسازی و طراحی مقدماتی پی ها  در نرم افزار SAFE16

10- طراحی پی

11- تحلیل دینامیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *